T 0318 51 90 39

Biodiverse bedrijfsterreinen

De biodiversiteit in Nederland, en de wereld, holt achteruit. Voor maatregelen wordt vooral naar overheden gekeken. Maar ook bedrijven en ontwikkelaars kunnen met hun areaal aan bedrijfsterreinen een substantiële bijdrage leveren aan het behoud of herstel van biodiversiteit. Wat is het potentieel van die bedrijfsterreinen? Willen ondernemers en ontwikkelaars onderdeel zijn van de oplossing? En zo ja, wat kunnen ze doen?

Het potentieel van bedrijfsterreinen is groot door de oppervlakte en ruimte die er beschikbaar is. Deze ruimte zou kunnen worden ingezet bij vergroten van leefgebieden van flora en fauna en het terugdringen van de versnippering van ecosystemen. In 2015 was er 863 km2 aan bedrijventerreinen beschikbaar, dat is 1/6 van het bebouwde gebied in Nederland. En volgens Logistiek Nederland ligt er nog voor 4 miljoen m2 aan plannen voor bedrijfsmatig vastgoed klaar. Ook de ligging van bedrijfsterreinen maakt ze interessant. Ze liggen op ideale plekken om als ecologische verbindingen te kunnen functioneren: langs de randen van de stad of grenzend aan natuur. Er zijn in Nederland 600 bedrijventerrein die in de directe nabijheid van natuur liggen.

Kansrijke bedrijfsterreinen
Voor welke biodiversiteitsdoelstellingen een terrein geschikt is, hangt van locatiespecifieke factoren af. Denk aan de ligging, de omvang, de bodem, de aanwezigheid van water en de soorten die van oudsher in het gebied voorkomen. Maar onderzoek laat wel zien welke terreinen kansrijk zijn. Die kansen worden niet alleen bepaald door het terrein zijn. Ook de bewoners en eigenaren bepalen het succes van de biodiversiteitsaanpak. Zo blijkt dat successen worden geboekt op kantoorparken met kantoorpersoneel dat hoge eisen stelt aan de werkomgeving. En op terreinen van bedrijven met een serieus MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Maar er zijn veel meer kansrijke locaties, lees daarover meer in onze whitepaper Biodiversiteit: bedrijfsterreinen als onderdeel van de oplossing.

Contactpersoon

Marc de Jager portret 150x150 - Biodiverse bedrijfsterreinen

Marc de Jager
Adviseur biodiverse bedrijfsterreinen

T: 06 - 51 10 99 56
E: mdejager@ginkelgroep.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Persoonlijk advies nodig?