Sinds 1903

T 0318 51 90 39

Contactpersoon

Mark Rotteveel

Mark Rotteveel
Projectadviseur

T: 06 - 51 22 38 03
E: mrotteveel@ginkelgroep.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Persoonlijk advies nodig?

Design en construct

Design en construct samenkomen

Het belangrijkste kenmerk van geïntegreerde contracten is dat de traditionele scheiding tussen ontwerp/engineering en uitvoering wordt opgeheven. Vormen daarvan zijn bijvoorbeeld bouwteam, design en construct (en maintenance) en UAV-GC. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gedurende alle fasen van het bouwproces. De opdrachtnemer heeft daarbij een grote verantwoordelijkheid in ontwerp, engineering, uitvoering en garanties.

De adviseurs van de Ginkel Groep zijn gespecialiseerd in deze integrale projectbenadering. Naast vakinhoudelijk bedreven en creatief, is projectmanagement daarbij een belangrijk onderdeel. Continu wordt er geschakeld tussen belangrijke pijlers binnen het project:

  • procesvoortgang
  • esthetiek
  • technische haalbaarheid
  • financiële gevolgen

Samenwerken voor het beste resultaat

Basisuitgangspunt van de Ginkel Groep bij geïntegreerde contracten is: samenwerken voor het beste resultaat. Dit samenwerken geldt enerzijds met de opdrachtgever. Echter vinden wij samenwerken met leveranciers en kennispartners net zo essentieel. Daarbij hechten wij waarde aan vaste relaties en samenwerkingsverbanden.

 

 

 

Projecten van Design en construct:

Het World Horti Center is een bijzondere plek! Het World Horti Center wordt een internationaal gericht toonaangevend centrum gericht op de tuinbouwsector waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren. Demokwekerij Westland en MBO Westland nemen hier hun intrek en zien uit naar een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven op het gebied van onderzoek en onderwijs. Actuele thema’s als watermanagement, voedselvoorziening, voedselveiligheid, welbevinden en duurzaamheid zijn een belangrijk onderdeel van het centrum. In opdracht van Lentiz heeft de Koninklijke Ginkel Groep op deze locatie maar liefst 70 groene gevels gerealiseerd! De projectengineering, bouwbegeleiding, beplantingsadvies en montage is verzorgt door de Koninklijke Ginkel Groep. Het gaat hierbij om: 450 m2 groenwand, 12.000 planten, 16 verschillende plantsoorten en 4 verschillende bloeivormen, variërend in de seizoenen! Ook is er een meerjaren-onderhoudsovereenkomst afgesloten voor dit project.

In opdracht van Fris Investment Care heeft de Koninklijke Ginkel Groep samen met Bureau Hager & Huigens een nieuwe buitenruimte gerealiseerd rondom het kantorencomplex Lightline te Zoetermeer. Dit met het doel de leefbaarheid van de omgeving sterk te verbeteren en de verhuur van het pand te stimuleren. De samenwerking heeft geresulteerd in een unieke transformatie van alleen maar verharding met parkeerplaatsen naar een groene parkachtige uitstraling met kleurrijke beplantingen. Zonder 1 parkeerplaats in te leveren! Door efficiënt met de ruimte om te gaan konden de drie binnenruimten volledig ingericht worden als bedrijfstuin. De inrichting stimuleert medewerkers uit de kantoren om buiten te wandelen, lunchen of vergaderen. Daarmee wordt de gezondheid én productiviteit van de medewerker positief beïnvloed!!

Biodiversiteit

Onder het motto ‘Ook gastvrij voor oeverzwaluwen’ heeft Van der Valk hotel Zwolle een bijdrage geleverd aan het stimuleren van biodiversiteit op bedrijventerrein Hessenpoort. De Koninklijke Ginkel Groep heeft in samenwerking met Stichting Avifauna Zwolle en Hoogeboom Raalte in opdracht van de ondernemersvereniging Hessenpoort een oeverzwaluwwand gerealiseerd langs de waterbergingsvijver van het Van der Valk hotel te Zwolle.

Bedrijventerrein Hessenpoort

Deze maatregel vormt een van de eerste ingrepen om bedrijventerrein Hessenpoort op duurzame wijze te vergroenen. Om dit te bereiken is de initiatiefgroep Hessenpoort, Natuurlijk!’ ontstaan. Dit groeiende samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeente, provincie, maatschappelijke organisaties en onderzoek met als doel om bedrijvenpark Hessenpoort bij Zwolle te ontwikkelen tot een high level aantrekkelijk bedrijventerrein. Aantrekkelijk om er te ondernemen, om er als klant of leverancier zaken te doen, inspirerend voor de mensen die er werken en uitnodigend voor passanten en bewoners in de omgeving. Met centrale aandacht voor duurzaamheid, natuurwaarden, water en groen.  

Dit nieuwe markante monument aan de skyline van Emmen wordt behalve een theater ook de hoofdentree van het nieuwe Dierenpark Emmen, de zogenoemde ‘Wereld van Theater en Wereld van Ontmoeting’. Bijzonder onderdeel van het gebouw is het gewelfde dak. In verschillende curves plooit het dak zich over het gebouw met als hoogtepunt de 30 m1 hoge toneeltoren. Dit dak en de kopgevels van het gebouw worden geheel begroeid met kruiden en grassen en ander begroeiingen en vormt daarmee als het ware een opgetild, groen landschap. De overige gevels van het gebouw zijn juist volledig transparant. Dat maakt dit gebouw tot het meest groene, maar ook meest transparante theater!  

Wat klanten over ons zeggen

‘De Koninklijke Ginkel Groep koppelt de kwaliteiten van een grote, professionele groenaannemer met brede kennis en expertise en mankracht aan de liefde, zorg en flexibiliteit die hoort bij een familiebedrijf.  Ik herken bij hen niet alleen de alles overstijgende passie voor groen maar ook een continue aandacht voor vernieuwing. Het is juist dit, dat KGG tot een aantrekkelijke partner maakt.’

Hank van Tilborg, directeur H+N+S Landschapsarchitecten

‘Mijn architect kwam met het idee om ‘groen’ op onorthodoxe wijze toe te passen in ons nieuw te ontwerpen huis. Wij waren daarmee de eerste klant van de Ginkel Groep die voor een groene wand in een woonhuis koos. We vertrouwden volledig op de adviezen van de architect en de Ginkel Groep. De groene wand bracht niet alleen esthetische waarde, de hele atmosfeer van het huis kwam in balans in de zin van een uitmuntende luchtkwaliteit. We noemen de groene wand onze jungle.’

Particulier te Amsterdam

“Van Ginkel verzorgt sinds een aantal jaren naar tevredenheid het tuinonderhoud voor Stadgenoot. De planning en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden is inzichtelijk en past bij het vastgestelde kwaliteitsbeeld. Ook is Van Ginkel een goede partner in advies- en ontwerptrajecten voor nieuwe tuinen. Kortom als Stadgenoot zijn we een tevreden klant.

Stadgenoot; woningcorporatie te Amsterdam