Biodiversiteit in de stad

Biodiversiteit staat voor de graad van verscheidenheid aan levensvormen. De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Veel verschillende soorten en typen groen in de stad, zorgen voor een hoge biodiversiteit. Hoe gevarieerder het aanbod aan groen, des te meer leven het aan zal trekken.

Veel bestuivende insecten en een gevarieerd aanbod aan groen scheppen op hun beurt weer een voedselbron voor vogels en andere dieren. Bestuivers (en bestuiving) vormen dus een belangrijke schakel in ecosystemen en zijn daarmee onmisbaar voor de biodiversiteit.

Sociale samenhang

Een groene omgeving draagt voor een belangrijk gedeelte bij aan de kwaliteit van leven, zoals sociale samenhang. Mensen voelen zich prettiger en gelukkiger in een groene omgeving. Daarnaast nodigen groene plekken als parken en plantsoenen uit tot recreatie en sociale interactie. Mensen komen elkaar tegen en maken een praatje in het park, of onderhouden een gezamenlijk groen speelplein in de buurt.

De sociale cohesie, wat staat voor de mate van verbondenheid, stijgt enorm door groen.

Tenslotte blijkt uit onderzoek dat de aanwezigheid van groen, en activiteiten in of omtrent het groen, bijdragen aan meer veiligheid en minder verloedering in de buurt. Waarmee groen dus ook bijdraagt aan een veiligere en prettigere leefomgeving.