Terreininrichting met groen

Terreininrichting: Het gaat bij de inrichting van een terrein vaak niet alleen om de beplanting maar om de totale inrichting waarbij logistiek, groen en functies aan elkaar worden gekoppeld. Verharding, looproutes, parkeerplaatsen en beplanting zijn zomaar wat items die hier van toepassing zijn. Terreinen hebben een representatieve functie en zijn dus medebepalend voor het imago van het bedrijf of de instelling. Voor elke doelgroep geldt dat er specifieke behoeften zijn, dat vereist maatwerk!