Omgaan met veranderingen in neerslagpatronen: droogte en zware regenval

Een cruciaal aspect van deze aanpassing is het kunnen omgaan met veranderingen in neerslagpatronen, waaronder langere periodes van droogte en piekbuien. Deze veranderingen hebben diepgaande consequenties voor de landbouw, natuur en de mensheid. Dit benadrukt de urgentie om waterbeheer en infrastructuur aan te passen om deze veranderingen op te vangen en de nadelige effecten ervan te minimaliseren.

Naast de directe gevolgen voor landbouw en natuur brengt klimaatverandering ook een toename van overstromingsrisico’s en erosie met zich mee. Extreme klimaatgebeurtenissen, zoals hevige regenval en stormen, kunnen leiden tot overstromingen en bodemerosie, waardoor de behoefte aan infrastructuur en beleidsmaatregelen om deze risico’s te beperken nog dringender wordt.

De rol van groene infrastructuur

Dit is waar groene infrastructuur een cruciale rol speelt, zoals groendaken, parken, groene structuren in stedelijke gebieden en natuurlijke bufferzones langs rivieren. Deze groene elementen kunnen water vasthouden en vertragen, waardoor ze dienen als oplossingen om overstromingen te voorkomen en de gevolgen van hittegolven te verminderen.

Een voorbeeld van groene infrastructuur is de Groenblauwe Ruimte, die ruimte biedt voor water in en om lagergelegen natuurgebieden en langs grote rivieren. Door neerslag tijdens piekbuien naar natuurgebieden te leiden, kunnen omliggende stedelijke en landelijke gebieden worden beschermd tegen overstromingen. Langs grote rivieren wordt het principe van ruimte voor water toegepast door een breder winterbed (uiterwaarden) te creëren, waardoor overstromingen worden voorkomen en bijzondere moerasnatuur of riviernatuur ontstaat. Deze gebieden hebben hoge natuur- en recreatieve waarden.

In stedelijke gebieden kunnen wadi’s, infiltratievoorzieningen ondergronds en open water worden gebruikt om piekbuien op te vangen. Deze systemen zijn ontworpen om piekbuien te absorberen en het regenwater ter plaatse te laten infiltreren, waardoor het binnen het gebied blijft en het rioolstelsel wordt ontlast.

Het belang van begrip en aanpassing

Het begrijpen van de impact van klimaatverandering op onze bodem en waterhuishouding stelt ons in staat effectiever te reageren op uitdagingen die voor ons liggen. Het aanpassen van onze landschappen en infrastructuur aan deze veranderende realiteit is niet alleen noodzakelijk, maar biedt ook kansen om veerkrachtige en duurzame gemeenschappen te creëren die de uitdagingen van een steeds veranderend klimaat kunnen weerstaan.

Meer informatie over het onderwerp

Het aanpassen van ons landschap en infrastructuur aan een veranderend klimaat is slechts één van de zes waterstrategieën die worden beschreven in het whitepaper “Elke Druppel Omkeren”. Benieuwd naar andere manieren waarop we naar water kunnen luisteren? Download dan het whitepaper!

Het whitepaper  “Elke druppel omkeren”

Feiko-Jan Zuidema Technisch Adviseur Watercirculariteit