De Koninklijke Ginkel Groep (KGG Campus) heeft in samenwerking met Gert Jan Koopman van HEEM voor 15 uitvoerende groenspecialisten van de Gemeente Veenendaal een Heemcursus (het toepassen van natuurlijke vegetaties in de landschappelijke- en stedelijke omgeving) georganiseerd.

Het theoretische deel bestond uit: kennis over natuurlijke vegetaties, samenstelling mengsels (inheemse zaden), monitoring / begeleiding en maaibeheer.

Daarnaast heeft het gezelschap twee projecten aan de Dagpauwooglaan en de Grote beer bezocht om de toepassing in werkelijkheid te zien.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst en draagt goed bij aan de aandacht voor natuurlijke bermen in Veenendaal! Deze cursus is georganiseerd als vervolg op de inventarisatie van alle kruidenbermen, structurele monitoring en realisatie van nieuwe kruidenprojecten in Veenendaal afgelopen jaar.

De Koninklijke Ginkel Groep organiseert onder de noemer van KGG Campus inspiratie- en kennisbijeenkomsten voor klanten, relaties en medewerkers.