In het kader van inspiratie opdoen wat volledig past binnen de KGG Campus-gedachte zijn een aantal medewerkers op dinsdag 19 april op bezoek geweest bij de studiedag van JUB Holland.

We werden ontvangen bij Gemeente Amstelveen waar we na een korte presentatie de Heemparken van Dr. Jac. P. Thijsse en de Braak bezochten. De parken zijn zo’n 70 jaar geleden ontworpen, toen de stad Amsterdam hard begon te groeien. Amstelveen wilde de rijke mensen uit Amsterdam trekken door ze grote groene parken aan te kunnen bieden. Dit werkte zeer zeker, daar getuigen de grote villa’s van rondom de parken. Nu in het voorjaar, maar ook in de rest van het jaar is het een groot paradijs, voor mens en dier, volop bloeiende inheemse kruiden. Er wordt veel onderhoud gepleegd waardoor je eigenlijk gecultiveerde natuur krijgt. Deze parken hebben na vele jaren nu de monumentale status gekregen, waardoor die hoge onderhoudsstaat kan blijven gehandhaafd.

Ook was er deze middag een lezing van de Cruydt-Hoeck, die samen met JUB bloembollen met kruiden willen combineren. De insteek is om niet alleen in het voorjaar, maar juist jaarrond bloei te hebben! Het moeilijke alleen is dat kruiden goed gedijen op armere gronden, terwijl bollen juist een rijke bodem nodig hebben.

Tevens was er nog een korte lezing over Milieukeur bij bloembollen.

 

Studiedag JUB Holland