De Klimaatboom is het antwoord op klimaatverandering in de stad!

Het hitte-eilandeffect is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. De belangrijkste oorzaken zijn de absorptie van zonlicht door de in de stad aanwezige donkere materialen en de relatief lage windsnelheden. Door dit effect worden problemen tijdens hittegolven, zoals hittestress, verergerd. Meer groen in de stad verminderd de hittestress. Het temperatuurverschil tussen stad en omgeving kan wel oplopen tot 6°C, en is ’s nachts het hoogst.

Ingenieursbureau Wareco is gespecialiseerd in het stedelijk water en grondwaterpeilbeheer. Samen met boomdeskundigen van Pius Floris Boomverzorging is de Klimaatboom ontwikkeld. Water, riolering en groen werken hierbij op een slimme manier samen.

De Klimaatboom is een oplossing, door water tijdelijk te bufferen en optimaal in te zetten voor verdamping van stadsbomen. Met deze oplossing beperken we hittestress en langdurige droogte enerzijds en wateroverlast anderzijds!

Bomen in de stad zorgen voor verkoeling door hun schaduw maar vooral ook door de verdamping. Er is een toenemend risico op wateroverlast, door de verharding (asfalt en stenen) in de stad kan het rioolstelsel het nauwelijks aan. Met de toepassing van de Klimaatboom wordt regenwater gebufferd en kan het door bomen nuttig worden gebruikt in droge tijden voor de verdamping.

Onder de verharding wordt een bergingsvoorziening aangebracht en met een infiltratieleidingen wordt dit water naar de wortelzone van de boom afgevoerd.

Wareco en Pius Floris Boomverzorging brengen met een quick-scan de mogelijkheden in beeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de inrichtingswensen en worden watervraag en wateraanbod op elkaar afgestemd.

contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert van Polen.

Contact met adviseur boomverzorging.