T 0318 51 90 39

MVO

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De toekomst van onszelf maar zeker die van de toekomstige generaties wordt mede bepaald door de wijze waarop we met zijn allen omgaan met het maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO.

De Koninklijke Ginkel Groep stelt dat MVO pas werkt als er sprake is van een eerlijk principieel uitgangspunt namelijk; de daadwerkelijke wil om iets te willen en kunnen betekenen voor mens, milieu en maatschappij.

Dit verantwoordelijkheidsgevoel moet als drijfveer gelden om een daadwerkelijke bijdrage te kunnen leveren aan onze leefomgeving waarbij  ‘omgeving’ in absolute zin slaat op mens, maatschappij en natuur.

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Dat past bij ons want onze missie is grotendeels gericht op continuïteit en dus op de toekomst van het bedrijf.

Een bedrijf wat aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan en houdt daarbij rekening met de belangen van de stakeholders (belanghebbenden); klanten, leveranciers en medewerkers, maar ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Het is belangrijk om je als bedrijf te verdiepen in deze belangen want inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen kan van groot belang zijn in de keuzevorming om wel of niet iets simpelweg te gaan doen.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van bedrijfsactiviteiten, we moeten ons ervan bewust zijn dat we met MVO ook richten op nieuwe markten en businessmodellen waarbij de winst voor mens, milieu en maatschappij centraal staat.

Samenvattend geldt dus dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor ons betekent dat we verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het is een kwestie van bewuste keuzes maken om een balans te bereiken tussen de aspecten people (mens), planet (milieu) en profit (winst).

De Koninklijke Ginkel Groep is Bronze gecertificeerd bij FIRA.

De Koninklijke Ginkel Groep ontving in 2014 de MVO-prijs van de Gemeente Veenendaal.

uitreiking MVO prijs 300x200 - MVOBeeldmerk FIRA Lidmaatschap 276x300 - MVO

Meer weten:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.