T 0318 51 90 39

Circulair ondernemen

De aanleiding om de aandacht te vestigen op Circulair ondernemen komt voort uit de zorg die we (moeten) hebben over de eindige voorraad grondstoffen, de waarde-vernietiging en de steeds groter wordende afvalberg. We produceren in ons huidige economisch systeem nog steeds vaak op lineaire wijze: grondstoffen worden producten en daarna afval of brandstof. De mogelijkheden voor hergebruik en recycling leveren doorgaans minderwaardige goederen op.

Deze situatie is bijna onhoudbaar want willen we de volgende generaties niet opzadelen met een groot probleem dan moeten we veel meer aandacht hebben voor een circulair systeem, met hoogwaardig hergebruik en recycling. Materiaalkeuze, ontwerp en waarde aan de basis van de kringloop waarin producten na gebruik kunnen worden hergebruikt als volwaardig product.

Circulair ondernemen biedt kansen! Het betekent een nieuwe manier van werken waarbij je kijkt naar de hele levensduur van een product. Niet alleen; wat doe je als het product is afgeschreven maar vooral nadenken over de manier van ontwerpen zodat grondstoffen steeds opnieuw ingezet kunnen worden, zonder verlies van kwaliteit.
Uiteindelijk leidt dit tot nieuwe business- en verdienmodellen en andere vormen van ketensamenwerking.

Circulair ondernemen past helemaal in de duurzaamheidsgedachte van de Koninklijke Ginkel Groep en om die reden hebben we ons verbonden aan een aantal initiatieven:

INSERT

Insert logo groot trademark 300x100 - Circulair ondernemen

De wereld verandert ingrijpend. We moeten duurzamer gaan denken. En vooral: duurzamer gaan dóen. Insert is een innovatief, circulair collectief. Een samenwerking tussen sloop-, civiele en groenbedrijven, op initiatief van ingenieursbureau BOOT.

Het doel: we maken sámen de omslag naar circulair werken in de bouw-, civiele en groenwereld.
Insert stimuleert het hergebruik van materiaal door partijen in de keten te verbinden en te ondersteunen. We inspireren en delen onze kennis. Daarnaast is er de Insert marktplaats. Op deze marktplaats worden grote volumes herbruikbare bouw-, civiele en groenmaterialen aangeboden. Een centrale, circulaire marktplaats met schaalgrootte. Zo zetten we samen een grote stap in de omslag van lineair naar circulair werken!

Klik HIER om naar de website te gaan van INSERT

INSERT is een marktplaats waarop wij onze vrijkomende materialen uit projecten gaan verkopen en we ze niet als afval hoeven af te voeren. Ons doel is hiermee de circulaire economie dichterbij te brengen en geïnteresseerden enthousiast te maken om circulair te denken en te werken.

Klik HIER om naar de INSERT- Marktplaats te gaan

 

RABO CIRCULAR ECONOMY CHALLENGE

rabo challenge 800x800 300x300 - Circulair ondernemen

Contactformulier:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.