T 0318 51 90 39

CO2-prestatieladder

Op deze pagina brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO2-beleid binnen ons bedrijf.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij actief met de CO2-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO2-uitstoot. Door het maken van een CO2-footprint worden onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Op basis hiervan kan worden bepaald welke reductiemaatregelen kunnen worden toegepast om minder CO2 uit te stoten. Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie moet voldoen aan de eisen die de SKAO/ CO2-Prestatieladder stelt voor niveau 3.

De Koninklijke Ginkel Groep zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO2-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Klik op  CO2 document versie 4 dec 2019 Koninklijke Ginkel Groep.

 

2017

De certificering loopt van 2018-2020 waarbij 2017 als referentiejaar geldt.

Footprint 2017

 

2018

Footprint 2018

Klik op Keteninitiatief 1 Mobiliteit mei 2018

Klik op Keteninitiatief 2 Hergebruik materialen okt 2018

Klik op Leaflet jaarrapportage 2018

 

2019

Klik op Halfjaarrapportage CO2-reductie 1e helft 2019

Klik op Jaarrapportage CO2-reductie 2019

Footprint 2019

 

2020

Klik op 2020-09-10 Halfjaarrapportage CO2-reductie 2020

Klik op Footprint 2020 1e helft

Klik op Keteninitiatief 3 Waterstof

 

Kijk voor meer informatie over de CO2-prestatieladder op www.skao.nl

Certificaat CO2 prest ladder 212x300 - CO2-prestatieladder  FullSizeRender 1 214x300 - CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Contactformulier:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.