Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Koninklijke Ginkel Groep is een maatschappelijk betrokken en sociale onderneming, reeds tientallen jaren heeft zij oog voor de minderbedeelden; mensen met een arbeidsbeperking of mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Zo is er de inzet van Wajongeren, langdurig werklozen en vinden er detacheringen plaats vanuit de samenwerkingsverbanden met sociale werkvoorzieningen.

Onze groene activiteiten lenen zich bij uitstek om deze doelgroepen te kunnen helpen bij het participeren op de arbeidsmarkt en het opwaarderen van de levenstandaard.

De visie van de Koninklijke Ginkel Groep betreft MVO is kort gezegd: ‘daar waar mogelijkheden zijn,  binnen de bedrijfsvoering, om een bijdrage te kunnen leveren aan de levenstandaard van de minderbedeelden en het mogelijk kunnen participeren op de arbeidsmarkt, moet serieus worden overwogen om elke vorm van participatie of social return toe te passen. Dit ervan uitgaande dat het passend is binnen het winstoogmerk van de organisatie’

Wij passen in concrete vorm MVO toe door te stellen dat we niet uitgaan van beperkingen maar juist van mogelijkheden, dat heeft geresulteerd in concrete samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld sociale werkvoorzieningen maar ook met opdrachtgevers zelf.

Dat doen wij niet alleen lokaal maar ook landelijk. Wij proberen met alle belanghebbenden om ons heen, lees; klanten, leveranciers maar ook onze medewerkers, een motiverende MVO-houding te creëren. Ons devies daarin is om met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen te delen, te luisteren naar de behoeften en invulling te geven aan de wensen bijvoorbeeld om MVO-doelstellingen te behalen. Deze soms creatieve werkwijze levert vaak een antwoord op veel MVO-vraagstukken en zorgt dit voor bewustwording!!
Dit alles (en dat vinden wij belangrijk!!) doen we om verschillende win-situaties te creëren. De meest voorname ‘win’ is die van de minderbedeelde zelf, het bieden van kansen en toekomstperspectief. Maar ook de ‘win’ voor opdrachtgevers om te kunnen voldoen aan hun MVO-doelstellingen. En de ‘win’ voor ons zelf omdat we hierdoor werk creëren en daarmee de minderbedeelden op een natuurlijke wijze kunnen laten instromen in het arbeidsproces.