Het is in deze tijd bijna uniek, 40 jaar werkzaam bij dezelfde werkgever!

Bertus van den Dikkenberg was op 6 juni jongstleden 40 jaar in dienst bij de Koninklijke Ginkel Groep.

Hij heeft bij het familiebedrijf onder drie generaties Van Ginkel mogen werken, ooit begonnen als Leerling Hovenier heeft Bertus (middelste persoon op de foto) door de jaren heen verschillende functies bekleed. Momenteel is hij als groene vakspecialist intern nauw verbonden met de projectadviseurs en houdt zich bezig met managementtaken en kwaliteitszorg.

Wim van Ginkel, huidige directeur, heeft in het bijzijn van vader E.P. van Ginkel bij Bertus ‘de Gouden Ginkel-roos’ opgespeld.