Samen met The Wall en het cockpit-gebouw van Hessing zal het gebouw Facet deel uit maken van de geluidswal voor Leidsche Rijn. En evenals Hessing en The Wall krijgt Facet een opvallende architectuur.
De architect heeft een gebouw ontworpen dat is opgebouwd uit driehoekvormige glasvlakken. Deze facetten leveren telkens een ander beeld en een spel van dalende en stijgende lijnen op. De kop is ontworpen als een veelvormig geknikt volume dat overgaat in het langgerekte middenvolume en vervolgens weer met een bijzondere staart aansluit op The Wall.

Het entreeplein is gesitueerd op het dak van de parkeergarage. Het lijnenspel van het gebouw is voortgezet in de inrichting van het parkeerdek. Rijverhardingen voor vrachtverkeer, parkeerplaatsen en rijbanen voor personenwagens verdwijnen in een oase van wuivende siergrassen. Deze daktuin wordt optimaal benut!

Projectinformatie

Project: Facet
Plaats: Utrecht
Opdrachtgever: Bouwcombinatie Van Grunsven – Berghege
Jaar van aanleg: Fase 1: 2009, fase 2: 2010
Activiteiten: Aanleg, Daktuinen
Architect bouw: Van Tilburg Ibelings von Behr Architecten
Advies: MTD Landschapsarchitecten