Bij de inrichting van een tuin of park denkt u misschien niet meteen aan bloembollen, maar veel eerder aan vaste planten en bomen. Toch zijn het juist bloembollen die ervoor zorgen dat tuinen en parken er al heel vroeg in het voorjaar aantrekkelijk en kleurrijk uitzien.

 

Vorig jaar hebben we een project gevolgd in Veenendaal, Appartementencomplex Brouwerspoort.

 

Op het dek van de parkeergarage is in 2010 een gemeenschappelijke binnentuin gesitueerd.

In de architectuur van het gebouw zijn voorzieningen getroffen voor het toepassen van gevelbegroeiingen. Op deze wijze wordt een mooi groen decor gevormd en zijn de daktuin en gevelbegroeiing een samenhangend onderdeel van de totale architectuur geworden.

 

Het jaar van aanleg is 2010. De foto’s zijn genomen gedurende 2011.

Maart

 

April

 

Augustus

 

Beplanting is een van de bouwstenen van een tuin. Dat geldt ook voor al die andere plekken die vallen onder de ‘groene buitenruimten’ zoals parken, wegbermen, groenstroken en rotondes. Een met zorg samengestelde beplanting is een lust voor het oog en in het meest ideale geval dragen alle groepen planten hun steentje bij. Voorjaarsbloeiende bloembollen vormen daarin een klasse apart. Het is nog niet zo lang geleden dat deze groep voornamelijk voor kleureffect werd gebruikt. In een bestaande beplanting werden plekken opengelaten waarin grote hoeveelheden bloembollen bij elkaar werden gezet, zonder enig onderling verband of samenhang met de omringende planten.

 

Inmiddels combineren we bolgewassen op allerlei verschillenden manieren met vaste planten. Nu blijkt dat beide groepen uitstekend samengaan, kunnen we eindeloos combineren en variëren, waarbij ons hoogste doel een oogstrelend resultaat is. Zo kunt u kiezen voor elkaar opvolgende bloei, gelijktijdige bloei en een combinatie tussen de bloei van bollen en blad van vaste beplanting. Daarmee krijgt de invulling van tuinen, parken, groenstroken en rotondes een nieuwe dimensie.