Afgelopen vrijdag is de nieuwe website www.gedragscodegroen.nl online gegaan. Met deze site, ontwikkeld door Heem, kan op een heel eenvoudige manier binnen 5 stappen een plan van aanpak voor bestendig beheer vormgegeven worden.

Gedragscode programma

De flora en fauna wet is in werking getreden in april 2002.

Het is een kaderwet, dat wil zeggen dat de wet alleen de hoofdlijnen van de regels bevat. De wet is bedoeld om alleen inheemse soorten te beschermen.

In februari 2005 is de wet door een Algemene Maatregel van Bestuur, AMvB artikel 75, aangepast en is het in een aantal situaties niet meer nodig om ontheffing aan te vragen.

Onder andere bij bestendig beheer van het groen in de openbare ruimte, hiervoor is door de VHG en Vereniging Stadswerk de gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen opgesteld. Een werkdocument hoe te handelen bij het onderhoud van groen in de openbare ruimte met betrekking tot beschermde flora en fauna.

Gedragscode groen.nl is een site waar u op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen en waar u met het programma eenvoudig zelf een plan van aanpak kan samenstellen.

Hoe werkt het

In vijf stappen heeft u een overzicht van de ingevoerde soorten, beheervormen en een overzicht van de mogelijke beschermingsvormen.

Stap 1. Beperkt zich tot het invullen van datum, projectbeschrijving en de projectgegevens.
Stap 2. Hierin vult u de aanwezige of mogelijk aanwezige soorten in.
Stap 3. U kunt kiezen uit zeven beheertypen.
Stap 4. Hier kunt u een richtlijn selecteren.
Stap 5. Hiermee krijgt  u een printbaar plan van aanpak.

Ga naar de website