De ‘groene muur’ die verrijst op het plein voor het NS-station in Nijmegen, zorgt niet alleen voor kleur op het grijze, kale plein. De wintergroene kant-en-klaarhagen die nu geplaatst worden, maken de verkeerssituatie ook veiliger voor de gehaaste reiziger.’ En dat is precies de bedoeling van de gemeente Nijmegen.
[slideshow id=68]

Voetgangers die het station verlaten en via plein richting stadscentrum lopen, moeten de busbaan oversteken. Dat kon tot dusverre over de hele breedte van het plein. Met de komst van het groen kunnen voetgangers nog maar op twee plaatsen de busbaan oversteken. De in totaal 105 heggen van één meter hoog die de firma Van Ginkel Veenendaal dezer dagen plaatst, vormen namelijk een volle, groene afscheiding tussne plein en busbaan.

 

Enkele maanden geleden heeft de gemeente als proef langs de busbaan zogeheten roadbarriers geplaatst om voetgangers hier gericht naar twee oversteekplaatsen te leiden. Die proef is succesvol uitgepakt. Door deze maatregel is duidelijker voor buschauffeurs waar voetgangers oversteken. Het is er ook veiliger op geworden voor de voetgangers, vindt de gemeente. Vandaar dat de roadbarriers nu zijn vervangen door groen.

 

De volle hagen die nu geplaatst worden bij het station, zijn zogenaamde ‘mobilane kant-en-klaar-hagen’ vertelt Bart Kelderman van Van Ginkel. Er verandert meer voor de trein- en busreiziger. Zo wil wethouder Beerten de Burgemeester Hustinxstraat als verbinding vanaf het station naar het stadscentrum op korte termijn opknappen. Zeker nu de Van Schaeck Mathonsingel deels is afgesloten voor de aanleg van een garage, is verbetering van deze route hard nodig.