NL Greenlabel staat en gaat voor beweging, verbinding en integrale aanpak op weg naar een levende en meetbaar duurzame buitenruimte. We bundelen innovatiekracht, houden bewustwordingscampagnes, en laten duurzaamheid van producten & materialen, planten en op gebiedsniveau van projectplannen, meten op duurzaamheid. We pakken samen met omgeving (bewoners), overheid, onderwijs, onderzoek, ontwikkelaars en ondernemers gewoon door. Kernwaarden zijn: integraal, integriteit, levend, samen, gezond, doen, bewegen, verbinden, en betrokken. Lodewijk Hoekstra, groenvernieuwer/tv-presentator en landschapsontwerper Nico Wissing zijn de oprichters van NL Greenlabel, “voor een levende en duurzame buitenruimte”. Kijk ook op www.nlgreenlabel.nl en www.heem.nl

 

Het NLGreenLabel is ontwikkeld door Nico Wissing & Lodewijk Hoekstra in  samenwerking met Royal Haskoning DHV. Het label beoordeelt producten en diensten op zeven duurzaamheidsindicatoren: sourcing, samenstelling, productie, duurzaamheid,  onderhoud, energie en end-of-life.

 

Heem kreeg een A-rating – de hoogste waardering.