Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2010

De Nationaal Groenfonds Natuurprijs staat voor originele, conceptuele, haalbare en doeltreffende ideeën om te komen tot meer of kwalitatief betere natuur in Nederland. De prijs wordt uitgereikt aan het beste initiatief met voorbeeldfunctie, waarbij gedrevenheid, passie, doorzettingsvermogen, toekomstvisie en duurzaamheid centraal staan. Samenwerking speelt een belangrijke rol.

Welke projecten kwamen in aanmerking?

Te denken valt onder andere aan projecten en in het bijzonder vernieuwende concepten met een toekomstvisie op natuur en landschap:
• Nieuwe manieren om natuur en landschap te creëren en te beheren
• Ideeën om mensen ook in de toekomst bij natuur en landschap te betrekken
• Nieuwe inzichten om natuur en landschap te financieren
• Manieren om nieuwe natuur en landschap binnen stedelijke gebieden te krijgen en te
behouden
• Verrassende oplossingen voor problemen binnen de natuurwereld

Natuurprijs 2010

De Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2010 bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro, de tweede prijs van 3.000 euro en de derde prijs van 2.000 euro. Daarnaast stelt Nationaal Groenfonds dit jaar de Studentenprijs, de Aanmoedigingsprijs en de Publieksprijs van ieder 1.000 euro beschikbaar. De prijzen worden uitgereikt op donderdag 25 november 2010 tijdens de Kennisdag ‘Samen voor Natuur’. Winnaar van 2009 was Parknatuur.nl. Het thema voor 2010 is ‘Future proof’.

Samen voor Natuur

De Nationaal Groenfonds Natuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Kennisdag ‘Samen voor Natuur’. Zowel aan de Natuurprijs als de Kennisdag is een thema verbonden. In 2009 was het thema van ‘Samen voor Natuur’ ‘Contact!’. In 2008 was dit ‘Regionale samenwerking in Natuurbeheer’.

Ga naar de website van Heem