Eind juli is er weer een monitoringsronde geweest bij alle Heem projecten. Ondanks de droge periode, staat de heemvegetatie er mooi en kleurrijk bij.

Door de droge periode hebben de kruiden de overhand op de grassen.


Heem
geeft garantie op het gewenste eindbeeld na minimaal drie groeiseizoenen.
Dit eindbeeld wordt per opdracht bepaald en beschreven.
De garantie geldt indien het natuurontwikkelingsproject volgens de door Heem omschreven werkwijze wordt aangelegd en het project gedurende minimaal drie groeiseizoenen door Heem wordt beheerd. Hieronder verstaan we het monitoren, begeleiden en uitvoeren van onderhoudsmaatregelen.