Inleiding

Al enige jaren is de gemeente in overleg met de winkeliers en vertegenwoordigers van de markt over het herinrichten en daarmee verbeteren van het Oude Raadhuisplein. Dit heeft er begin vorig jaar toe geleid dat er een werkgroep in het leven is geroepen bestaande uit een vertegenwoordiging van winkeliersvereniging ’t Hart van Huizen, vertegenwoordigers van de markt, de Stichting Marketing Huizen en de gemeente. Door de werkgroep zijn ontwerpkaders vastgesteld voor de herinrichting.

Aan de hand van deze ontwerpkaders is door stedenbouwkundigbureau Sant en Co een voorlopig ontwerp opgesteld.

Eind 2009 is door de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Oude Raadhuisplein. Begin 2010 is ook budget beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Kerkstraat-west. Op 7 juli jl. heeft het college het voorlopig ontwerp voor zowel de herinrichting van het Oude Raadhuisplein als de Kerkstraat-west vastgesteld. Momenteel wordt het ontwerp verwerkt in een definitief ontwerp (bestek en tekeningen) waarna de openbare aanbesteding zal plaatsvinden.

Wat gaat er gebeuren

Door de herinrichting krijgt het plein een andere inrichting waardoor meer sfeer gecreëerd wordt. Er zullen volwaardige grotere bomen worden geplaatst, strooiing van linden en eiken. Tevens zullen er zitbanken, een waterpartij en oude verlichtingsarmaturen (zoals elders in het dorp) worden geplaatst. De herinrichting van het Oude Raadhuisplein wordt qua materiaalgebruik doorgetrokken in de Kerkstraat-west.

Doel

Het doel van de herinrichting is dat het plein met behoud van de zaterdagmarkt zowel in het weekend als door de weeks meer kwaliteit en gezelligheid krijgt waardoor de verblijfsduur van bezoekers in het centrum wordt verlengd.

Procedure

Van 12 juli tot en met 27 augustus ligt het voorlopig ontwerp ter inzage bij het omgevingsloket in de hal van het gemeentehuis. In verband met de vakantieperiode wordt een langere termijn gehanteerd dan normaal om iedereen en met name de omwonenden de gelegenheid te geven zich te laten informeren.

Uitvoering

Naar verwachting kan met de uitvoering van de herinrichting worden gestart in januari 2011. Voorgaande is afhankelijk van de weersomstandigheden. Gedacht wordt aan een uitvoeringsperiode van ca. 3 maanden. Van belang daarbij is dat winkels gedurende deze periode bereikbaar blijven, er zo min mogelijk overlast ontstaat en de uitvoeringsperiode zo kort mogelijk is. Deze aspecten zullen bij de openbare aanbesteding worden meegenomen.

 

Bekijk het voorlopig ontwerp