Hoveniersbedrijf Koninklijke Ginkel Groep is geselecteerd om voor PleinPlan schoolpleinen in de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel te herinrichten.

 

Het PleinPlan is een compleet uitgewerkte projectaanpak voor de (her)inrichting van schoolpleinen. Het PleinPlan voorziet in een oplossing voor:
– het ontwerp
– de realisatie
– de financiering (slechts beperkte eigen middelen nodig)
– sponsoring
– het onderhoud van speeltoestellen

 

Bij de uitvoering van het pleinPlan wordt u begeleidt door Green Consult. Green Consult is gespecialiseerd in het ontwerp van buitenruimten en heeft veel ervaring met de inrichting van schoolpleinen. Als u toe bent aan de herinrichting van uw schoolplein, het plein gaat uitbreiden of een nieuwe locatie betrekt, dan ziet het PleinPlan er als volgt uit:
1. Van gastles tot voorlopig ontwerp
2. Bij de gemeente aan tafel
3. Een ontwerp en een begroting
4. Speeltoestellen kopen zonder te investeren
5. De realisatie van het plein

 

Drie tastbare voordelen van het PleinPlan
Eén: Een nieuw schoolplein betekent een nieuwe speel- en leeromgeving voor de kinderen van uw school. Bij het PleinPlan hebben is er lesmateriaal ontwikkeld om de leerlingen actief te betrekken in de inrichting van uw nieuwe schoolplein. Met deze lessen gaan de leerlingen zelf meedenken over een uitdagende speelplaats.

 

Twee: Er wordt gebruik gemaakt van financiële middelen die buiten de school liggen. Zo wordt de gemeente bij het plan betrokken voor uw nieuwe schoolplein. Waarom? De gemeente wordt aangesproken om zo te kijken of er budget gehaald kan worden uit potjes die tot dan toe onbenut zijn gebleven.

 

Drie: U hoeft niet zelf te investeren, omdat het PleinPlan werkt met een gebruiksvergoeding. U stelt een jaarbedrag vast dat u wilt besteden aan uw schoolplein en zij realiseren met behulp van sponsoren het schoolplein van uw dromen. U heeft al een nieuw schoolplein vanaf een jaarbijdrage van € 1000,-.

 

U hoeft niet zelf te investeren, omdat het PleinPlan werkt met een gebruiksvergoeding.

 

Ga naar de website van PleinPlan