Hoveniersbedrijf Koninklijke Ginkel Groep heeft de tweede prijs behaald tijdens de landelijke Heemdag 2013. Het natuurontwikkelingsproject rondom het nieuwe hoofdkantoor van Dekker Groep in IJzendoorn gooide hoge ogen bij de jury. Met name de koppeling met het omliggende uiterwaardengebied en sterk partnerschap met het bedrijfsleven werden erg gewaardeerd. De landelijke Heemprijs is uitgereikt op vrijdag 20 september en is een prijs voor het beste natuurontwikkelingsproject.

 

Project

Kenmerkend voor het project is de bewuste keuze van Dekker Groep om rondom het nieuwe hoofdkantoor te kiezen voor een inheemse, gebiedseigen vegetatie. Dekker houdt zich bezig met de ontwikkeling van landschappen en de winning en verwerking van zand en grind in Nederland, Belgie, Frankrijk en Duitsland. Bij het ontwikkelen van onze projecten hebben zij speciale aandacht voor gebiedseigen vegetaties.

 

Beoordeling

De jury beoordeelt de ingezonden projecten op basis van een aantal richtlijnen zoals maatschappelijk draagvlak voor het project, de natuurwaarde, duurzaamheid en enkele kwaliteitseisen ten aanzien van de verhouding tussen inheemse kruiden en gras, de aantallen ingezaaide soorten en de monitoring.

 

Landelijke Heemdag

De Landelijke Heemdag is een jaarlijks terugkerende kennisdag met als thema het Duurzaam vergroenen van de leefomgeving. Centraal dit jaar stond de koppeling tussen Groen en Economie. Na een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen binnen Heem heeft Tom Bade van Triple E een inspirerende lezing gegeven over Natuur en Economie. Vervolgens prikkelde Fred Tonneijck de aanwezigen met een lezing over Natuur als marketinginstrument.