Hoveniersbedrijf Koninklijke Ginkel Groep heeft de tweede prijs gewonnen tijdens de landelijke Heemdag verkiezing. De prijs werd bekend gemaakt door de voorzitter van vereniging Das & Boom, Jaap Dirkmaat. Met name de moeilijkheidsgraad van het project, de zorgvuldige aanpak van het onderzoek en het hoogwaardig eindresultaat gooide hoge ogen bij de jury.

 

De werkzaamheden bij Landgoed de Klokkenberg maken deel uit van het landschapsplan dat is opgesteld door Lodewijk Baljon landschapsarchitecten. De realisatie hiervan is eind 2009 gestart.Uitgangspunt van het landschapsplan is het landgoed te herstellen in de traditie van de oorspronkelijke opzet en ruimtelijkheid. Dit betekent het terugbrengen van het historische lanenstelsel, de aanplant van boomgaarden, het verwijderen van asfaltverhardingen en het herstellen van de openheid van het Markdal. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de status van Rijksmonument zijn hierin bepalende factoren.

 

Tijdens de werkzaamheden bij Landgoed de Klokkenberg is geconstateerd dat de onderlagen locatiespecifiek sterk verschillen in samenstelling en voedselrijkdom. Daardoor is er gestuurd op drie typen kruidenvegetaties: kwelgebonden natte hooilanden in het Markdal, bloemrijke plukweides onder de boomgaarden en kruidenrijk grasland.
Een groot deel van dit gebied, 8 hectare, is met de hand ingezaaid met gebiedseigen, inheemse kruiden. Het zaaimateriaal is drie groeiseizoenen lang geoogst in de directe omgeving van het landgoed. Na het inzaaien is alles gëegd door middel van een echt Bels trekpaard. Hierdoor zal er minder verdichting van de grond plaatsvinden op dit nattere gedeelte van het landgoed.

 

Heem ‘natuurontwikkeling’ brengt natuur terug in het stedelijk gebied met verantwoorde inzaai van inheemse soorten en juist beheer. Daarbij kun je denken aan aanleg en beheer van natuurlijke elementen in parken en openbaar groen, maar ook aan bloemenweiden en ingezaaide bermen. Heem geeft hierbij als enige in Nederland garantie op het eindbeeld.

 

Het hoveniersbedrijf dat volgend jaar haar 110-jarig bestaan viert, kwam vorig jaar al landelijk in de publiciteit door het organiseren van een gevelsymposium. Eerder dit jaar won zij een internationale prijs met een energiezuinig Natuurzwembad, een prijs voor het aanleggen van een groendak op Hoofdkantoor KMPG in Amstelveen en werd zij winnaar van de Green Building Award.