Het concept voor de broedplaats `De Ceuvel` vindt zijn oorsprong in de sfeer van de locatie; de geschiedenis, het water, de vervuilde grond en de tijdelijkheid. Het plan bestaat uit vier onderdelen die allen met elkaar in relatie staan; een tuin, een scheepswerf, een broedplaatscluster en een flexibel inzetbaar evenemententerrein. Na tien jaar wordt de hele locatie schoon terug afgegeven aan de stad Amsterdam, inclusief gezuiverde grond.

 

Ceuvel Volharing – verschonende stadswerf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: Als eerste stap wordt op de vervuilde grond een verboden tuin aangelegd. Deze tuin zorgt voor een zuivering van de grond in te volgende 10 jaren van het gebruik van het gebied.

 

Stap 2: In stap 2 worden tweedehands woonboten, beton bakken en pontons aangekocht. Deze worden waar nodig opgeknapt of direct in de verboden tuin geplaatst.

 

Stap 3: In stap 3 komt de verboden tuin steeds voller te liggen met atelierboten. De planten groeien aan tot een waar meer uit groen. Daarna worden steigers gebouwd, die toegang moeten geven tot de boten.

 

Stap 4: Als voorlaatste stap zijn het maximaal aantal atelierboten geplaatst. De initiatieven zullen hun boten opknappen en verduurzamen, ieders naar eigen wens en financieel vermogen. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd op het terrein.

 

Stap 5: Na tien jaar verhuizen alle woonboten, naar een
andere plek, waar weer een verboden tuin opgebouwd wordt. En de grond wordt schoner teruggeven dan hij
verkregen is.

 

De verboden tuin
De vervuilde grond wordt vanaf de eerste dag ingeplant met bodemreinigende soorten. Een mix van grassen en wilgen die meebewegen in de wind (onder andere Chinees Reuzenriet, Struisgras en Engels Gras). De bedrijvige arken vinden hun plek in deze zone van Geïsoleerde natuur.
In het voorjaar worden de grassen kort geknipt. Samen met het te verwijderen loof (wordt ingezet als biobrandstof) verdwijnt ook de afval uit de bodem.
Na 10 jaar van intensief beheer wordt de grond schoner terug gegeven aan de gemeente Amsterdam.


De verboden tuin zien we als een tuin voor intensieve kennisontwikkeling. Actief groen in de stad. Door middel van de systematiek van de natuur onderdeel te laten zijn van het ontwerp kunnen we verder gaan dan het gangbare. Zo wensen we nieuwe betekenis te geven aan het groen in de stad en zijn publieke ruimtes.

 

Meer over dit project leest u hier

 

Beeldmateriaal: DELVA Landscape Architects en Space & Matter