Van Ginkel Interieurbeplanting heeft de ‘groene’ aankleding verzorgd van de Kunstexpositie Beeldend Veenendaal. Zaterdag 2 april jongstleden vond de opening plaats in de Ritmeesterfabriek te Veenendaal. De locatie heeft een sterk industrieel karakter en aangezien er voor de setting dit jaar is gekozen voor een ‘stratenplan’ kon het ‘GROEN’ niet ontbreken.
Van Ginkel Interieurbeplanting heeft zich bereid getoond om een bijdrage te leveren aan dit evenement door de groene aankleding te verzorgen.