Op dinsdag 7 januari heeft burgemeester Kolff de eerste MVO-prijs Veenendaal uitgereikt aan Koninklijke Ginkel Groep. De MVO-prijs Veenendaal wordt toegekend aan een onderneming die in de afgelopen jaren een aansprekende MVO-prestatie heeft verricht met een duidelijke uitstraling naar andere bedrijven binnen Veenendaal. 

 

Winnaar

Volgens het juryrapport gedraagt Koninklijke Ginkel Groep zich al vele jaren als sociale en maatschappelijk betrokken onderneming. Dit uit zich onder meer in het beleid gericht op mensen met een arbeidsbeperking, MBO-activiteiten en een weloverwogen lokaal en landelijk sociaal sponsorbeleid. De slogan “Zorg met elkaar, voor elkaar” is een wezenlijk onderdeel van de cultuur van het bedrijf.

De verkiezing van de ‘Winnaar MVO-prijs Veenendaal 2014’ werd bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Bedrijvenkring Veenendaal. Bij deze gelegenheid reikte de burgemeester aan de directeur van Koninklijke Ginkel Groep een oorkonde en kunstwerk uit, behorend bij de eretitel.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In 2014 is voor het eerst een prijs toegekend aan ondernemers uit Veenendaal die zich volgens de jury op een inspirerende manier onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen: de MVO-prijs Veenendaal. De bedrijven werden beoordeeld op de vraag in hoeverre zij economische ontwikkelingen combineren met ecologische en sociale criteria. Duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid, ook voor mensen met een beperkter arbeidsvermogen, zijn hierbij belangrijke begrippen. Er is gekeken naar de mate waarin bedrijven zich inzetten voor MVO, dit in hun beleid hebben geïntegreerd en dat in de praktijk ook laten zien. Koninklijke Ginkel Groep is volgens de jury een voorbeeld voor andere bedrijven en staat midden in de samenleving.

 

Jury

De jury, onder leiding van burgemeester Wouter Kolff, werd verder bemand door Marco Verloop (wethouder Economische Zaken), Koos Rodenburg (voorzitter Bedrijvenkring Veenendaal), René van Holsteijn (BKV/voorzitter Platform Bedrijventerreinen), René van Elferen (voorzitter Promotie Veenendaal), parkmanager Geurt Valkenburg, binnenstadsmanager Peter Baten en Jeroen de Jong (Dishman), namens BKV vertegenwoordiger in Werkgroep Duurzaam Ondernemend.  De prijs is door de Bedrijvenkring Veenendaal ingesteld op initiatief van de samenwerkende partijen onder de vlag Ondernemend Veenendaal: Gemeente Veenendaal, Bedrijvenkring Veenendaal, Platform Bedrijventerreinen en Platform Binnenstad, ondersteund door Promotie Veenendaal.

 

Bron:www.mvoprijsveenendaal.nl