Bij dit project is een voormalig maisland omgevormd naar een natuurlijke, gebiedseigen vegetatie. Kenmerkend gedurende de lange periode is de aanpassing van de vegetatie aan de voedingstoestand van de bodem. Soorten worden minder hoog en het aantal soorten voor schrale omstandigheden neemt toe gedurende de ontwikkeling.

Projectinformatie

Project: Kruidenvegetatie op voormalig maisland
Plaats: Wekerom
Opdrachtgever: Particulier
Doel van het project: Het terugbrengen van een natuurlijke vegetatie op een voormalig maisland
Oppervlakte: 500 are
Jaar van aanleg: 1996
Activiteiten: Natuurontwikkeling, aanleg