Doel van dit project was het creëren van een bloemrijke vegetatie op de stortplaats van de AVRI. In deze vegetatie moesten vogels een geschikt milieu kunnen vinden om te leven en/of te fourageren.
Dit project is in vier fasen gerealiseerd. De eerste fase was in 1994 en de laatste fase is aangelegd in 2000. Door een consequent beheer heeft deze kruidenvegetatie zich ontwikkeld tot een gevarieerde vegetatie met diverse rode-lijst soorten.

 

Projectinformatie

Project: Afvalverwijdering Rivierenland
Plaats: Geldermalsen
Opdrachtgever: Bedrijf
Jaar van aanleg: 1994 – 2000
Activiteiten: Natuurontwikkeling
Oppervlakte: 9000 m2