De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

 

Ithaka is een woonproject van ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ en is succesvol door de bouwcrisis geloodst. De bewoners zijn intensief bij de planontwikkeling betrokken geweest. Het resultaat is een attractief woonmilieu, met een hoge ontwerpkwaliteit van zowel de woningen als de collectieve buitenruimte.

 

De gezamenlijke zwemvijver Ithaka in Almere gooit hoge ogen bij de bewoners. Het is heerlijk vertoeven aan de waterkant van Nederlands grootste natuurlijk gefilterde zwemvijver. De zwemvijver die in Wenen al een internationale designprijs won, is ingepast in een parkachtige omgeving en brengt volgens de bewoners gezelligheid en saamhorigheid.

 

Het zwembad is gezamenlijk bezit van de bewoners van de omliggende appartementen. De Koninklijke Ginkel Groep heeft voor de bewoners een binnentuin gerealiseerd met daarin de grootste natuurlijk gefilterde zwemvijver van Nederland van maar liefst 1300 m2. Om dit te realiseren zijn er grote bomen geplant en is de Heem kruidenvegetatie toegepast.

 

Bekijk hier het jurybezoek aan dit prachtige project dat afgelopen zondag 2 november is uitgezonden tijdens Kunstuur op NED 2

 

 

Hier leest u meer over project Ithaka Almere