Boomverzorgers willen zich blijven specialiseren

De jaarlijkse opleidingsdagen voor de boomspecialisten van Pius Floris Boomverzorging hebben weer plaatsgevonden bij IPC de Groeneruimte in Arnhem.

 

De boomverzorgers werden bijgeschoold over veilig werken langs de weg, reddend klimmen en het gebruik van nieuwe boomverzorgingsmaterialen, de Flora en Fauna wetgeving met betrekking tot boomwerkzaamheden, oude en actuele verwelkingsziekten en zoals gewoonlijk werd de jaarlijkse takkentoets afgenomen en naderhand uitgelegd.

 

Pius Floris Boomverzorging behoort tot een van de meest toonaangevende boomverzorgende bedrijven. Het doel is te zorgen voor een gezond en veilig bomenbestand. Daardoor neemt ook de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving toe. Professionaliteit, integriteit, vakmanschap, specialisatie en innovatie vormen de kernbegrippen binnen de organisatie. Door de opleidingsdagen wordt de kennis op peil gehouden en blijven ze vooruitstrevend.