Zorgpark Voorburg is een van de landgoederen gelegen ten zuiden van Vught parallel aan de A2. Buro Lubbers landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp, heeft voor het Zorgpark in opdracht van eigenaar de Reinier van Arkel groep een masterplan ontwikkeld. De Koninklijke Ginkel Groep is sinds medio 2009 actief om het eerste gedeelte van dit masterplan te realiseren: de Parklaan. De Parklaan ondergaat een reconstructie. In hoofdlijnen worden er drie gebieden onderscheiden: het Entreegebied, het Waterplein en de Boszone.

Entreegebied
Het entreegebied wordt een parkachtige zone met een centumplein. Hier kunnen activiteiten georganiseerd worden en dit gebied vormt de entree van het Zorgpark. In dit gebied wordt een bestaande vijver gedempt. Vervolgens worden er grote Platanen vanuit het Waterplein naar het Entreegebied verplant en wordt er een plein in het centrum aangelegd van grote betonelementen.

Waterplein
In het gebied Waterplein wordt een grote vijver uitgegraven en komt aan de noordzijde een boulevard. Om deze boulevard te creëren komt er een damwand met een lengte van ca. 215 meter over de gehele lengte van de vijver. Deze damwand wordt met speciale verlichting aangelicht en op de boulevard komen zuilbomen. De zuidzijde van het Waterplein wordt een natuurlijke oever met een kruidenrijke Heem-vegetatie.

Boszone
De boszone wordt opgeschoond en hier worden enkele Rhododendrons verplant. Vervolgens wordt het gebied ingezaaid met Stinzenbeplanting om meer kleur te creëren. De werkzaamheden aan deze Parklaan zijn begin 2010 van start gegaan. De verwachting is dat eind mei 2010 de werkzaamheden aan de Parklaan afgerond zullen zijn. Meer informatie over het plan is te vinden op de plankaart en www.burolubbers.nl.

 

Projectinformatie

Project: Zorgpark Voorburg
Plaats: Vught
Opdrachtgever: Reinier van Arkel Groep
Jaar van aanleg: 2010
Activiteiten: Aanleg
Architect: Bureau Lubbers