De werkzaamheden maken deel uit van het landschapsplan dat is opgesteld door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten voor Landgoed de Klokkenberg. De realisatie hiervan is eind 2009 gestart. De doelstelling die eigenaar Vitalis WoonZorg Groep voor ogen heeft is het landschap te herstellen volgens de opzet en ruimtelijkheid van het plan van de landschapsarchitect Bijhouwer die in 1953 het oorspronkelijke ontwerp maakte.
Dit betekent het terugbrengen van het historische lanenstelsel, de aanplant van boomgaarden, het verwijderen van asfaltverhardingen en het herstellen van de openheid van het Markdal.

 

 

Het verplanten van de 47 beuken is één van de maatregelen die genomen worden om het Markdal weer open te maken en om vanaf de Mark weer zicht te krijgen op het monumentale Sanatoriumgebouw en de 6 prachtige solitaire zilveresdoorns vóór het monument die deel uitmaken van de oorspronkelijke aanplant. In 2010 zijn de kronen van de zilveresdoorns door een boomverzorger van Pius Floris Boomverzorging gesnoeid zodat deze bomen een goede toekomst hebben. De beuken die het zicht op dit gebouw en de zilveresdoorns belemmeren zijn niet door Bijhouwer geplant maar zijn een latere toevoeging. Het zijn gezonde en goed gevormde bomen die nog een lang leven beschoren zijn. De bomen worden daarom niet gekapt maar verplant naar de oostzijde van de Laan van Schoondonk. De bestaande laan wordt zo verlengd tot aan het punt aan de Mark waar een nieuwe fietsbrug gepland staat.

 

Het verplanten wordt door hoveniersbedrijf de Koninklijke Ginkel Groep met medewerkers van Pius Floris Boomverzorging uitgevoerd met een verplantmachine die de bomen met een forse kluit verplaatst naar de nieuwe locatie aan de Laan van Schoondonk. De werkzaamheden vinden plaats tussen 08:00 en 16:00 uur. U bent van harte welkom om deze operatie met eigen ogen te komen aanschouwen op Landgoed de Klokkenberg aan de Galderseweg 81, Breda.