De Koninklijke Ginkel Groep heeft al vijf jaar het groenonderhoud mogen verzorgen in de wijken Geuzenveld, Nieuw West en Slotermeer in Amsterdam voor Woningcorporatie Stadgenoot.
Dit naar alle tevredenheid en daarom heeft Woningcorporatie Stadgenoot het contract met de Koninklijke Ginkel Groep verlengd.

De komende jaren mogen de duurzaamheidswerkers van de Ginkel Groep de buitenruimte van Stadgenoot en haar bewoners onderhouden.
Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de inrichting van de toekomstbestendige stad en aan duurzaamheid.
Het betrekken van bewoners bij de buitenruimte en het stimuleren van het gebruik hiervan vormt een essentieel onderdeel van het contract.