Over ons

SPEERPUNTEN IN DE BEDRIJFSVOERING ZIJN HET CONTINUÏTEITSBESEF EN DE FOCUS OP INNOVATIE EN ONTWIKKELING

Het welslagen in het heden en in de toekomst wordt bepaald door de talenten van de mensen die er werken en de mate van samenwerking tussen de zakenpartners. Daarom is het devies: ‘samen werken met en voor elkaar’

Vanuit de overtuiging dat het respect voor de omgeving en de maatschappij een belangrijke kernwaarde is, richt de organisatie zich tot haar klanten waaraan het bestaansrecht is ontleend.

De duurzaamheidgedachte en de maatschappelijke betrokkenheid vormen de basisbeginselen voor een verantwoord en sociaal beleid.

Visie – Duurzaam vergroenen –
De Koninklijke Ginkel Groep is een organisatie dat zich richt op het duurzaam vergroenen van de privé -, zakelijke-,leef omgeving en groene gebouwen.

Omgevingsfactoren
Om het duurzaam vergroenen toe te kunnen passen in deze domeinen is een continue bewustzijn van alle omgevingsfactoren van evident belang. Het primaire werkgebied van de KGG wordt namelijk grotendeels bepaald en beïnvloed door de natuur en organismen. Daar willen en moeten we kordaat in kunnen anticiperen. Het devies is dan ook: ‘Niet reageren, maar creëren’!!

Onze activiteiten hebben een groen accent, de komende jaren zal ecological engineering een voorname rol spelen in de bedrijfsvoering en de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Zowel in nieuwe als in beheersmatige werken en bij de keuze voor nieuwe activiteiten is genoemde ontwikkeling essentieel en uitdagend.

Zorg voor de omgeving blijft een actueel onderwerp. Specifieke accenten zullen in de nabije toekomst alleen maar aangescherpt worden. Bewustwording van (verwachte) problemen, nu en in de toekomst, wordt gestimuleerd vanuit zowel overheidswege als de mondiale politiek. De bedreigingen vanuit milieu-technisch oogpunt moeten door ons als kansen worden gezien. Duurzaamheid, gezondheid, welzijn en beleving zijn in dit kader voorwaardenscheppend.

De klimatologische en demografische ontwikkelingen zijn de komende jaren belangrijke speerpunten in het ontwikkelen van een innovatief product en gedegen beleid.

Als organisatie willen wij het totale woon-,werk- en leefgebied duurzaam vergroenen. Dat impliceert dat we alert moeten zijn op ontwikkelingen die onze omgeving kunnen beïnvloeden. De daadwerkelijke zorg voor onze omgeving komt tot uitdrukking in het feit dat we met respect voor mens en natuur onze werkzaamheden uitvoeren. De samenleving staat de komende jaren in het teken van participatie ofwel ‘het meedoen aan het maatschappelijke leven in al zijn facetten’. De organisatie ziet het als een uitdaging om participatie en social return toe te passen.

Technische ontwikkelingen en digitalisering moeten onze interne organisatie helpen om de bedrijfsprocessen optimaal te laten verlopen.

Kwaliteit
Voor het creëren van kwaliteit zijn de behoeften van opdrachtgevers maatgevend en ervaring, inzet en kennis van de medewerkers bepalend. Kennis en kunde bepalen uiteindelijk de kwaliteit van het geleverde product. Het leveren van kwaliteit is een van de basisvoorwaarden voor continuïteit.

Door een algemeen streven naar partnership op alle gebieden wordt de meest optimale vorm van kwaliteit behaald.

Klanten
Zonder klant, geen bedrijf!! Uiteindelijk hebben wij ons bestaansrecht te danken aan de klant. Interesse in de klant en klanttevredenheid is essentieel. Invoelingsvermogen en een passende performance zijn vereisten. De nadruk zal de komende jaren liggen op langdurige, duurzame relaties met onze huidige en potentiële klanten. Het bedienen van de doelgroepen met nieuwe producten en innovaties vergroot de omzet en verhoogd ons aanzien in de markt.

Medewerkers
De medewerker is het grootste kapitaal van de organisatie, dat was altijd zo en zal zeker voor de toekomst ook gelden. Kennis, kunde en ervaring zijn medebepalend voor het succes van morgen en bepalen de kwaliteit en daarmee de continuïteit. Het stimuleren en bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling, waarbij ook de ‘mens achter de functionaris’ aandacht verdient is een speerpunt in de interne organisatie. Daarnaast is een rechtvaardig, sociaal beleid met aandacht voor de mens, omgangsvormen en waarden een groot goed binnen het bedrijf.

Leveranciers
Net zoals de klanten en de medewerkers zijn leveranciers een belangrijke schakel in de totale dienstverlening. Niet alleen als toeleverancier van producten maar ook in het kader van samenwerkingsverbanden waarbij de focus ligt op innovatieve oplossingen kan meerwerk gegenereerd worden.

Actueel

Nieuws van de Koninklijke Ginkel Groep

Wij houden u graag op de hoogte van projecten en ontwikkelingen binnen
het groengemeenschap.

Nieuwsbrief

Volg de innovatie

Wilt u op de hoogte blijven op het gebied van groen en innovatie?
Schrijf u gratis in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.