T 0318 51 90 39

RANOX Natuuraannemer

27 februari 2017 - Ginkel

Over RANOX natuuraannemer

RANOX natuuraannemer is in 2013 opgericht door ecologen Benjamin Backx en Johannes Regelink. Als ecoloog gaven ze ecologische adviezen waarbij vervolgens in de uitvoering allerlei essentiële details vaak te wensen overlieten. Juist die details zijn van essentieel belang om het doel van de werkzaamheden te bereiken. Met RANOX natuuraannemer hebben ze een bedrijf opgericht dat ervoor zorgt dat ook de details die bepalend zijn voor het ecologisch functioneren goed worden uitgevoerd.

Inmiddels hebben wij drie vestigingen, in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Vanuit deze vestigingen worden projecten in heel Nederland uitgevoerd. Het team van projectleiders zorgt ervoor dat ideeën van opdrachtgevers omgezet worden in concrete projecten. Ze zorgen voor de calculatie, projectvoorbereiding en communicatie met de omgeving. De regionale teams van natuurbeheerders zorgen voor de juiste uitvoering van onze projecten.

In projecten zijn wij het liefst hoofdaannemer. Als hoofdaannemer zorgen wij ervoor dat ieder project zodanig uitvoert wordt dat het voor de natuur de meeste meerwaarde oplevert. Wij hebben vanuit onze vestigingen de beschikking over hoogwerkers, kranen (van 1 tot 18 ton), trekkers, choppermachines en zelfs een wetlandtrack. Wij werken samen met vaste leveranciers als het gaat om de inkoop van palen, rasters, hekken en autochtoon plantmateriaal. Een goede en vaste samenwerking met deze leveranciers zorgt voor flexibiliteit en betrouwbaarheid.

RANOX natuuraannemer is gecertificeerd als Erkend Bosaannemer (ERBO), Erkend Leerbedrijf en VCA gecertificeerd.

RANOX natuuraannemer werkt voor de natuur!

Wij zetten ons in voor het behoud en herstel van natuur. Onze projectleiders en natuurbeheerders hebben een ecologische manier van kijken. Daardoor wordt bij het uitvoeren van werkzaamheden maximaal rekening gehouden met flora en fauna en hun leefomgeving. Wij zijn u graag van dienst voor het uitvoeren van werkzaamheden voor kwetsbare natuur!

Om dat te borgen werken we altijd volgens onze vijf waarden:

  1. Realiseren van ecologisch resultaat
  2. Beste manier van uitvoeren
  3. Samenwerking met opdrachtgever
  4. Projectleiding in handen van ecologen
  5. Natuurbeheerders met ecologische kennis in uitvoering

Sinds 2013 werkt RANOX natuuraannemer aan de uitvoering van natuurontwikkeling en natuurbeheer. De uitvoering vindt plaats door natuurbeheerders in eigen dienst, in samenwerking met een lokale aannemer. Om opdrachtgevers landelijk van dienst te kunnen zijn is op 27 september een samenwerkingsovereenkomst getekend met acht groenaannemers en vier ecologische adviesbureaus.

Naast regionale kennis en landelijke spreiding brengen de bedrijven ook expertise in. Johannes Regelink, directeur van RANOX natuuraannemer: “Door deze samenwerking kunnen we ons aanbod verbreden. Zo zijn we nu ook in staat om natuurlijke vegetaties op daken aan te leggen. Daarmee wordt het landschap als het ware opgetild door een gebouw.”

De aannemersbedrijven en ecologische adviesbureaus werkten reeds samen binnen Heem. Gert-Jan Koopman, projectleider van Heem: “Deze samenwerking verstrekt de bestaande samenwerking. Het is mooi dat we op deze manier de gedachte van Heem kunnen faciliteren.” De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten vond plaats op de jaarlijkse Heemdag. Hier werd ook het Heemproject van het jaar verkozen.

RANOX natuuraannemer is opgericht door een ecoloog, met als doelstelling om in projecten meer focus te kunnen leggen op het behalen van ecologische doelstellingen. Door middel van vijf kernwaarden onderscheidt RANOX natuuraannemer zich en borgt zij de kwaliteit:

  1. Realiseren van de ecologische doelstelling staat voorop
  2. Projecten worden op de beste manier uitgevoerd om het doel te realiseren
  3. In projecten wordt samengewerkt met de opdrachtgever
  4. De projectleiding is in handen van ecologen
  5. Natuurbeheerders met ecologische kennis voeren de werkzaamheden uitDe bedrijven die nu partner zijn van RANOX natuuraannemer: Buro Bakker, Binder Groenprojecten, Bras Fijnaart, Buiting Advies, Ecologica, Koninklijke Ginkel Groep, Van de Haar Groep, Van Helvoirt Groenprojecten, Hoek Hoveniers, Jonkers Hoveniers, Regelink Ecologie & Landschap en Verhoeve Groen.