Het doel van het ontwerp is om een tuin te realiseren waarin de bewoners van Nieuw Kerkelanden zich goed kunnen ontspannen maar de tuin dient ook de zintuigen te stimuleren.

Realisatie

De aanleg van deze buitenruimte wordt gerealiseerd door de Koninklijke Ginkel Groep in opdracht van Weijman Vastgoedonderhoud B.V. De werkzaamheden zijn in maart van start gegaan en zullen naar verwachting in mei 2016 afgerond worden.

De werkzaamheden van de Koninklijke Ginkel Groep zijn:

  • Aanleg van drie terrassen met ophoging door grondkering;
  • Aanbrengen halfverharding;
  • Verhoogde plantenbakken (Linea-blokken);
  • Aanbrengen beplanting (rekening houdende met kleuren en geuren.

Over Nieuw Kerkelanden

In Nieuw Kerkelanden bevinden zich aanleunwoningen voor bewoners die zelfstandig wonen. Deze bewoners en die van de woontorens kunnen gebruik maken van de services van Nieuw Kerkelanden.

In Nieuw Kerkelanden bevindt zich ook een expertisecentrum voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en gerontopsychiatrische problematiek en op de verpleegafdeling De Oude Haven verblijven mensen met dementie.

Projecten

Een kijkje tussen onze eerdere oplossingen

Wij werken graag aan allerlei soorten projecten. Hieronder staan een aantal van deze projecten.

Partners

Samen werken we goed en groen

Groen vormt een essentieel onderdeel van een leefbare stad. Het zuivert de lucht, koelt de stad, voorkomt wateroverlast en zorgt bovenal voor een gezonde omgeving waar mensen zich veilig en gelukkig voelen.