De Ginkel Groep is bij dit project betrokken om de volgende doelstellingen te behalen;

  • Konijnenoverlast minimaliseren;
  • De esthetische kwaliteit van de tuinen verhogen;
  • Bewoners betrekken bij de inrichting van de tuinen;
  • Onderhoudskosten beperken.

Minimalisering konijnenoverlast

Er is gekozen voor een diervriendelijke aanpak waarbij, onder begeleiding van Duurzaam Fauna Advies, de tuinen zijn opgeschoond en vrijgemaakt van konijnenburchten. Vervolgens is er 1,5 km speciaal ontworpen ‘konijnen-werend’-hekwerk rondom de tuinen aangebracht waardoor de konijnen zich niet meer konden vestigen in dit gebied.

Beplanting

Na het diervriendelijk (!) verdrijven van alle konijnen zijn de tuinen ingericht met hoogwaardige beplantingen. Kleur, geur en biodiversiteit waren hierbij bepalend. De verschillende gazons zijn ingericht met natuurlijke speelelementen en picknick-plekken.

Resultaten

Het resultaat is dat er een prachtige tuin van 30.000 m2 is aangelegd, vrij van konijnen, waar kinderen vrij kunnen spelen, waar gezinnen picknicken, waar mensen elkaar ontmoeten en waar de bewoners de tuin in dit stukje stedelijk gebied enorm respecteren en waarderen! Bijkomende positieve gevolgen zijn dat er een toename is van het gebruik van de tuin en er sprake is van veel minder zwerfvuil.

Projecten

Een kijkje tussen onze eerdere oplossingen

Wij werken graag aan allerlei soorten projecten. Hieronder staan een aantal van deze projecten.

Partners

Samen werken we goed en groen

Groen vormt een essentieel onderdeel van een leefbare stad. Het zuivert de lucht, koelt de stad, voorkomt wateroverlast en zorgt bovenal voor een gezonde omgeving waar mensen zich veilig en gelukkig voelen.