Groen als natuurlijk component van een ingenieus gebouw

In 2019 werden wij geselecteerd om Aeres en BDG architecten te adviseren in het gebouwgebonden groen en om dat ook te engineeren, te leveren en in stand te houden. Onze visie was om een technisch goed groen gebouw te realiseren: het groene gebouw als onderwijsinstelling en het groene gebouw als Floriade-entree. Aeres daagde ons hierbij uit om een groenplan te maken waarmee het gebouw een toonaangevend voorbeeld is om de stad groener en gezonder te maken. Om dit te bereiken hebben wij gekozen voor verschillende groenoplossingen en de toepassing van noviteiten. Samen met de architect en de andere adviseurs hebben we de voorwaarden geschapen om invulling te geven aan de groene ambities van Aeres. En we kregen alle ruimte om dat waar te maken.

 

Water voor eigen gebruik

Om het vele groen op het dak en aan de gevels van water te kunnen voorzien is er zowel onder de grond (28.000 liter) als op het dak (56.000 liter) een waterberging geïnstalleerd. Al het regenwater wordt in deze bergingen opgevangen en via slimme datagestuurde en webased systemen naar de beplanting gestuurd. Dit slimme waterbergingssysteem (Optigrün) is een uitdaging en innovatie, zeker in combinatie met de modulaire groene gevel die vraagt om nauwkeurige afstemming van de watergift. Bovendien moet de waterberging ook voldoen aan de eisen van de gemeente, want per kavel ben je verplicht een aantal m³ water op te vangen bij zware regenval, om zo het gemeentelijke waterafvoersysteem te ontlasten. Pas als onze bergingen ‘vol’ zijn, wordt het water over land afgevoerd naar open water. Dit gedeelte van de Floriade kent geen riool voor regenwater. Met dit mooie systeem voldoen we ruimschoots aan de eis van de gemeente en is invulling gegeven aan de ambitie van Aeres voor een duurzaam en klimaatadaptief groen gebouw.

bomen

op het dak

planten

op het dak

planten

in de gevel

planten

binnen

Beplanting met Floriade-kwaliteit

Bij het opstellen van het beplantingsplan lag er de uitdaging om aan te sluiten bij de Floriade-kwaliteit. Dit komt met name tot uiting in de beplanting van de groene gevel. De artist impressions, die BDG architecten maakte, werden door de gemeente en het Floriade-team goedgekeurd. Aan ons de uitdaging om de werkelijkheid mooier te maken dan deze impressies. De gemeente sprak de wens uit zoveel mogelijk planten die beginnen met de letter ‘L’ toe te passen. Daarmee zouden we aansluiten bij het Arboretum van de Floriade waarbij elke kavel een letter van het alfabet vertegenwoordigt, een soort bomen- en plantenbibliotheek. Aeres op hun beurt wilde graag een toegevoegde waarde realiseren voor insecten en vogels. We hebben de diversiteit, de structuur en de textuur van de impressies gebruikt als basis voor het beplantingsplan. Mede dankzij de input van studenten en docenten van Aeres, is het resultaat een robuust en onderscheidend beplantingsplan, dat het schoolgebouw onbetwist uniek maakt.

 

Ingenieus modulair gevelsysteem

De gevelplanten geven uitstraling aan het gebouw en maken echt het verschil. Omdat de Koninklijke Ginkel Groep heeft gekozen heeft voor een modulair systeem (Wallflore) konden wij de planten al in het voorjaar inplanten op de kwekerij. Daar zijn de planten opgekweekt en verzorgd, zodat de modules volgroeid aan de gevel konden worden gehangen. Nadat de achterconstructie was gemonteerd hoefden de modules er alleen nog ingeklikt te worden. Binnen een paar dagen was de gevel groen. Voordeel van dit systeem is dat je op de kwekerij de planten al goed laat wortelen en dat je daar ook de eerste onderhouds- en vervangingsbeurt kan uitvoeren.

Een dak voor mens en dier

Naast de gevels is ook het dak bijzonder groen. Het circulaire tropendak is veel meer dan alleen een mooie tuin, onderzoeksruimte of ontmoetingsplek. Het is een ware beleving voor mens en dier. Wat we voor ogen hadden is gelukt. We hebben een ruimte gecreëerd waar de zintuigen worden geprikkeld en waar insecten, vogels en vlinders graag verblijven. We hebben de lokale biodiversiteit bevorderd door het gebruik van inheemse beplanting. Ook hebben we toevoegingen gedaan aan het daktuinsubstraat, zodat we nog beter aansluiten bij de natuurlijke vegetatie. De kans is groot dat natuurlijke flora en fauna zich hier vestigt. De ‘bijenladder’ draagt hier ook aan bij. Dit is een strategisch beplantingsplan in de gevel, ontwikkelt door studenten van Aeres en getoetst door een ecoloog, waardoor bijen via de plantdiversiteit naar boven worden geleid.

 

Van buiten naar binnen

De interieurbeplanting ook is een wezenlijk onderdeel in het ontwerp van ‘de groene long’. Het groen trekt je als het ware door het gebouw en is de rustige drager van het geheel. We hebben gebruik gemaakt van tropische en subtropische planten ter bevordering van de luchtkwaliteit. Door een grote variëteit aan planten in bladvorm en kleur ontstaat er een levendig geheel. In dit gebouw hebben we veel meer plantsoorten toegepast dan in een ander gemiddeld gebouw. Vanuit de ambitie van Aeres om meerdere groenoplossingen te tonen zijn verschillende systemen gebruikt. Naast bekende systemen als hydrocultuur en grondcultuur zijn ook modulaire systemen toegepast. Een echte innovatie is de videwand. Die is uitgevoerd als een cascadesysteem, dat is afgestemd met de installateur, waarbij water wordt vastgehouden zodat de planten over voldoende water beschikken. In alle opzichten heeft dit project ons uitgedaagd om de nieuwste groentechnieken toe te passen. Het resultaat is prachtig!

 

Projectboek Aeres Hogeschool Almere ‘Gebouwd om de stad te laten leven’

Projecten

Een kijkje tussen onze eerdere oplossingen

Wij werken graag aan allerlei soorten projecten. Hieronder staan een aantal van deze projecten.

Partners

Samen werken we goed en groen

Groen vormt een essentieel onderdeel van een leefbare stad. Het zuivert de lucht, koelt de stad, voorkomt wateroverlast en zorgt bovenal voor een gezonde omgeving waar mensen zich veilig en gelukkig voelen.