Dit landschapsplan is opgesteld door Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten.

De ligging in de Ecologische Hoofdstructuur biedt hierbij extra kansen. In een bouwteam waarbij tevens SmitsRimsma en de Ginkel Groep betrokken waren, is dit plan technisch uitgewerkt en gerealiseerd.

De realisatie

Onderdelen van deze realisatie zijn het verplanten van grote beuken naar een nieuwe laan, realiseren van nieuwe laanstructuren, aanleggen van drie fruitboomgaarden en het  realiseren van 8 hectare natte natuurvegetatie conform het Heem-concept.

Puur lokale soorten

Bijzonder aan dit project is dat de Ginkel Groep samen met Heem zaden gewonnen heeft uit omliggende natuurgebieden. Deze zaden zijn in combinatie met een toevoeging van Heem-kruidensoorten ingezaaid op het landgoed, waardoor een optimale en lokale kruidenvegetatie ontstaat, met garantie!

Projecten

Een kijkje tussen onze eerdere oplossingen

Wij werken graag aan allerlei soorten projecten. Hieronder staan een aantal van deze projecten.

Partners

Samen werken we goed en groen

Groen vormt een essentieel onderdeel van een leefbare stad. Het zuivert de lucht, koelt de stad, voorkomt wateroverlast en zorgt bovenal voor een gezonde omgeving waar mensen zich veilig en gelukkig voelen.