Doel van het ontwerp van H+N+S Landschapsarchitecten is dat de beplanting op het terrein van de RWZI optimaal past in de natuurlijke omgeving waarbinnen het zuiveringscomplex gesitueerd is, namelijk het Goois Natuurreservaat.

Omgevingsonderzoek

Om dit te bereiken is eerst door Heem onderzocht welke flora en fauna in de omgeving voorkomen. Vervolgens is een speciaal Heem-kruidenmengsel samengesteld dat is afgestemd op dit onderzoek.

Inheemse soorten

De soorten die zijn toegepast komen van nature in Nederland voor en zijn in Nederland gekweekt. Ook de boomsoorten en heesters zijn afgestemd op de lokaal voorkomende soorten.

Projecten

Een kijkje tussen onze eerdere oplossingen

Wij werken graag aan allerlei soorten projecten. Hieronder staan een aantal van deze projecten.

Partners

Samen werken we goed en groen

Groen vormt een essentieel onderdeel van een leefbare stad. Het zuivert de lucht, koelt de stad, voorkomt wateroverlast en zorgt bovenal voor een gezonde omgeving waar mensen zich veilig en gelukkig voelen.