Vanaf April tot September 2022 zijn door onze onderaannemer Hardeman Zand- en grindhandel B.V. de grondwerkzaamheden uitgevoerd. Een ervaren kraanmachinist heeft met behulp van een 3D model de uitvoeringstekening werkelijkheid laten worden. Er is gewerkt met een gesloten grondbalans wat betekent dat er geen grond is aan- en afgevoerd. De bouwvoor (bovenste 30-40 cm voedselrijke grondlaag) van de voormalige maisakker  is afgegraven en opgebracht aan de zijkanten van het perceel. Zo is de kern van het gebied teruggebracht tot originele bodem voedingswaarden. Ook is hierdoor dit deel lager komen te liggen waardoor het meer in verbinding staat met het grondwater.

Na het afronden van de vele graafwerkzaamheden kon door ons RANOX natuuraannemer team de eerste hand gelegd worden aan de vegetatie. In samenwerking met Staatsbosbeheer, Hardeman Zand- en grindhandel en Lagerweij Renswoude is er natuurmaaisel van een bijzonder blauwgrasland uit Veenendaal/Renswoude weten te verkrijgen. Dit maaisel is op de lemige zandbodem (met soms een pakket turf) van de Turfweide in verwerkt. Samen met Rosa Novum, onderdeel van de Ginkel Groep, is het maaisel handmatig verspreid door een doolhof van sloten. Vervolgens is het hele gebied ook nog ingezaaid met verschillende mengsel van HEEM. Na een nauwkeurig bodem en gebiedsanalyse zijn er plantensoorten ingebracht die ecologisch passend zijn en door deze te zaaien het natuurontwikkelingsproces versnellen.

Door alle watergangen kan veel oever- en moerasvegetatie verder tot ontwikkeling komen: grote wederik, kleine en grote lisdodde, waterzuring, holpijp, grote kattenstaart en moerasspirea. Projectleider Bram van Schaffelaar: “De laaggelegen delen van het gebied komen dicht op het grondwater te liggen, waardoor misschien zelfs soorten als blauwe knoop, gevleugeld hertshooi, moeraskartelblad, stijve ogentroost en gevlekte orchis terug te vinden zijn. Deze laatste soorten gaan sterk achteruit in Nederland..”

In september 2022 is de Turfweide feestelijk geopend met alle betrokkenen.

PARTNERS UIT DE REGIO

In dit project werken alle disciplines samen: Buro Boot, Heem, Bureau Hager & Huigens, Koninklijke Ginkel Groep, Hardeman Zand- en grindhandel, Gemeente Veenendaal, Stichting Turfweide en Ingenious Tomorrow. Allemaal partijen met een Veenendaalse oorsprong. Van deskundigen voor (technische) ontwerptekeningen, (bodem)ecologische details en inheemse kruidenvegetaties tot uitvoerend specialisten die met 3D al het grondwerk perfect kunnen uitvoeren.

Meer informatie over dit project op de website van Het Heem.

Projecten

Een kijkje tussen onze eerdere oplossingen

Wij werken graag aan allerlei soorten projecten. Hieronder staan een aantal van deze projecten.

Partners

Samen werken we goed en groen

Groen vormt een essentieel onderdeel van een leefbare stad. Het zuivert de lucht, koelt de stad, voorkomt wateroverlast en zorgt bovenal voor een gezonde omgeving waar mensen zich veilig en gelukkig voelen.