Biodiversiteit

Onder het motto ‘Ook gastvrij voor oeverzwaluwen’ heeft Van der Valk hotel Zwolle een bijdrage geleverd aan het stimuleren van biodiversiteit op bedrijventerrein Hessenpoort. De Koninklijke Ginkel Groep heeft in samenwerking met Stichting Avifauna Zwolle en Hoogeboom Raalte in opdracht van de ondernemersvereniging Hessenpoort een oeverzwaluwwand gerealiseerd langs de waterbergingsvijver van het Van der Valk hotel te Zwolle.

Bedrijventerrein Hessenpoort

Deze maatregel vormt een van de eerste ingrepen om bedrijventerrein Hessenpoort op duurzame wijze te vergroenen. Om dit te bereiken is de initiatiefgroep ‘Hessenpoort, Natuurlijk!’ ontstaan.

Dit groeiende samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeente, provincie, maatschappelijke organisaties en onderzoek met als doel om bedrijvenpark Hessenpoort bij Zwolle te ontwikkelen tot een high level aantrekkelijk bedrijventerrein.

Aantrekkelijk om er te ondernemen, om er als klant of leverancier zaken te doen, inspirerend voor de mensen die er werken en uitnodigend voor passanten en bewoners in de omgeving. Met centrale aandacht voor duurzaamheid, natuurwaarden, water en groen.

Projecten

Een kijkje tussen onze eerdere oplossingen

Wij werken graag aan allerlei soorten projecten. Hieronder staan een aantal van deze projecten.

Partners

Samen werken we goed en groen

Groen vormt een essentieel onderdeel van een leefbare stad. Het zuivert de lucht, koelt de stad, voorkomt wateroverlast en zorgt bovenal voor een gezonde omgeving waar mensen zich veilig en gelukkig voelen.