Thema’s

Duurzaamheid, bewegen en natuureducatie voor alle leeftijdsgroepen zijn drie leidende thema’s binnen het project ‘Gebiedsontwikkeling Hooge Nesse’ te Zwijndrecht, wat voor een groot deel is gebaseerd op bewonersparticipatie.

De Hooge Nesse

Poldergebied De Hooge Nesse was eerst landbouwpolder en daarna slib- en gronddepot. Het terrein van 72 hectare ligt tussen de Oude Maas en de Lindtsedijk in Zwijndrecht.

ln september 2012 is het eigendom van de Hooge Nesse overgedragen van de gemeente Rotterdam aan het Natuur- en recreatieschap lJsselmonde.

Omvorming en verbinding

Natuur- en recreatieschap lJsselmonde werkt aan het omvormen van de Hooge Nesse. Doel van het project is het voormalig slibdepot Hooge Nesse en de gebieden Veerplaat en Buitenland in Zwijndrecht om te vormen tot één samenhangend en met elkaar verbonden gebied.

Samenwerking

Het Natuur- en recreatieschap lJsselmonde werkt in de uitvoering ervan nauw samen met de gemeente Zwijndrecht en de Stichting Hooge Nesse. De drie partijen hebben de handen ineen geslagen en subsidie ontvangen van de provincie Zuid-Holland.

Bewegen

Een van de thema’s binnen dit project is ‘Bewegen’.

Deze beweegtuin maakt onderdeel uit van het thema ‘Bewegen’ evenals het recent opgeleverde Discgolfparcours en het binnenkort op te leveren Bootcampparcours.

Projecten

Een kijkje tussen onze eerdere oplossingen

Wij werken graag aan allerlei soorten projecten. Hieronder staan een aantal van deze projecten.

Partners

Samen werken we goed en groen

Groen vormt een essentieel onderdeel van een leefbare stad. Het zuivert de lucht, koelt de stad, voorkomt wateroverlast en zorgt bovenal voor een gezonde omgeving waar mensen zich veilig en gelukkig voelen.