Renovatie Tuinen Mitros

Belangrijke wensen waren: meer speelmogelijkheden en meer kleur in de tuin. Door het houden van verschillende bewonersbijeenkomsten is een ontwerp vormgegeven dat aan de wensen van bewoners voldoet, minder kosten in het onderhoud en het hele jaar een aantrekkelijk beeld geeft.

Dit project is vervolgens gerealiseerd door Van Ginkel Veenendaal BV.

Projecten

Een kijkje tussen onze eerdere oplossingen

Wij werken graag aan allerlei soorten projecten. Hieronder staan een aantal van deze projecten.

Partners

Samen werken we goed en groen

Groen vormt een essentieel onderdeel van een leefbare stad. Het zuivert de lucht, koelt de stad, voorkomt wateroverlast en zorgt bovenal voor een gezonde omgeving waar mensen zich veilig en gelukkig voelen.