Na het uitdiepen was de mestsilo geschikt voor het Biotop zwemvijver systeem.

Nieuwe bestemming

De grond uit de meststilo is rondom op een grondwal gebracht, hierin is een Heem kruidenvegetatie ingezaaid.

Projecten

Een kijkje tussen onze eerdere oplossingen

Wij werken graag aan allerlei soorten projecten. Hieronder staan een aantal van deze projecten.

Partners

Samen werken we goed en groen

Groen vormt een essentieel onderdeel van een leefbare stad. Het zuivert de lucht, koelt de stad, voorkomt wateroverlast en zorgt bovenal voor een gezonde omgeving waar mensen zich veilig en gelukkig voelen.