De maatregelen inzake het Coronavirus raken ons allen, om die reden hebben we de volgende beleidsuitgangspunten bepaald:

De Koninklijke Ginkel Groep houdt zich strikt aan de RIVM-richtlijnen en volgen de aanwijzingen van de overheid nauwgezet op. De gezondheid van onze medewerkers en anderen is voor ons van het grootste belang.

Daarnaast volgen en respecteren we het beleid van onze opdrachtgevers, zoals dat geldt op de locaties waar wij aan het werk zijn. Ons werk speelt zich voornamelijk af in de buitenlucht en wordt over het algemeen in kleine groepen uitgevoerd en brengt dus relatief gezien weinig risico’s met zich mee.

Ons uitgangspunt is dat we onze werkzaamheden zoveel mogelijk binnen het toelaatbare continueren.

Daarentegen moeten we oog hebben om ook de geringste risico’s af te dekken.

Onze medewerkers ontvangen regelmatig briefings en instructies die zijn toegesneden op hun werk- en thuissituatie. Wij doen een extra beroep op hen, als het gaat om hygiëne en alertheid in de gezondheidssituatie.

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en passen ons beleid aan zodra dit van ons verwacht wordt of als wij dat zelf nodig achten.