De Koninklijke Ginkel Groep definieert een levend gebouw ook wel eens als een gebouw dat de basis voor leven stimuleert. Dat is een natuurinclusief gebouw waarin groen integraal is verwerkt: in, aan, om, en op het gebouw. Groene gebouwen bieden niet alleen de goede omstandigheden voor aards leven, maar kunnen daarmee zelf ook als ‘levend’ worden beschouwd. Bovenal is het een gebouw met meerwaarde voor klimaat, mens, natuur en economie en, dankzij de toepassing van groen, met vele functies en baten.

Vaak zijn er dan ook hernieuwbare energietoepassingen en wateradaptieve en –circulaire systemen toegepast en is de isolerende werking van groen bewust benut.

Een groen gebouw verbindt zich met haar omgeving

Gezien de noodzaak ons anders te verhouden tot de natuur en de baten van groen, wordt groen een van de uitgangspunten voor ruimtelijke ontwikkeling (en blauw, want groen kan niet zonder water). Dat betekent ook dat we niet louter groene, natuurinclusieve gebouwen realiseren maar ze verbinden met de omgeving via groene infrastructuren, op, onder en boven het maaiveld. En we integreren wateradaptieve systemen om al dat groen op een duurzame manier van voeding te voorzien.

Multi-functioneel

Groene gebouwen kunnen een woonfunctie hebben, waarbij vaak wordt gecombineerd met andere functies zoals recreatie, kinderopvang of ontmoeten, of worden als kantoorpand gebruikt.

 

Concept in ontwikkeling

Het concept van het levende gebouw is in 2018 gemunt door de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) met de publicatie van een handleiding voor architecten, opdrachtgevers, bouwers en hoveniers. Het levende gebouw is er bewust niet duidelijk gedefinieerd om ruimte te laten voor inspiratie.

 

Het antwoord dat de VHG met het handboek geeft, is dat we kunnen vergroenen en verdichten tegelijk. En dat we de baten en functies van groen ten volle kunnen benutten voor mens en dier, of liever Aardbewoners.

 

Meer weten?

Wil je hier meer over weten? Download ons whitepaper Groen bouwen voor Aardbewoners.

 

Advies van een projectadviseur
Advies van een projectadviseur

Ik ben Marc de Jager en adviseer u graag