Per november 2019 is Rosa Novum, onderdeel van de Koninklijke Ginkel Groep, PSO-30+ gecertificeerd. Dit is de hoogste trede van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen!
Vandaag werd het bijbehorende certificaat op ludieke wijze overhandigd in het bijzijn van personeel, wethouder Dylan Lochtenberg, directeur van PSO-Nederland Yuri Starrenburg en ruim 100 belangstellenden.
Rosa Novum verbetert de positie van mensen met een arbeidsbeperking door zinvol, betaald werk te bieden in groenonderhoud.

PSO-30+ certificaat
Rosa Novum heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Rosa Novum voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Rosa Novum op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Rosa Novum op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.