Van grondwater naar hemelwater

In Nederland hebben we een bijzondere manier van waterbeheer. Het water dat uit de hemel valt, voeren we zo snel mogelijk af om ons land voldoende droog te houden. Het grondwater daarentegen pompen we, in periodes van droogte zo veel mogelijk op en gebruiken we als drinkwater en waterbron voor onze akkers. Dat is niet efficiënt. Anno 2023 kan het beter. Daarom rijst de vraag: hoe kunnen we het hemelwater beter benutten?

 

Cyclus

Eerst een stapje terug. Onder aan de streep hebben we in Nederland nog steeds een overschot aan water. Er valt genoeg regenwater om ons groen in leven te houden en verzilting tegen te gaan. Het probleem is dat het niet evenredig over het jaar verdeeld is. In de winter hebben we een overschot, in de zomer een tekort. Dat vraagt om creatieve oplossingen.

 

Oogsten, opslaan en gebruiken

Het beheer van hemelwater is te verdelen in 3 delen. Allereerst is het zaak om het water goed op te slaan. Het valt op daken, straten of groen. Hemelwater is van goede kwaliteit, totdat het een oppervlakte bereikt. De beste kwaliteit water komt van groen en groene daken. Daarom loont het om hemelwater te oogsten en op te slaan op daken of in bergingen. Van daaruit kun je systemen inzetten om het opnieuw te gebruiken.

 

Retentiedaken en bergingen

Een mooie toepassing voor het moderne waterbeheer zit in een retentiedak met een Smart-Flow-Control. Op vlakke daken worden waterretentieboxen toegepast waarop de daktuin wordt opgebouwd. In deze boxen wordt het hemelwateropvangen. Daar tussen staat een Smart-Flow-Control, een systeem van Optigrün. Op basis van professionele weerdata bepaalt dit systeem of de afvoer naar de berging of de gemeentelijke voorziening dicht blijft of open moet.  Zo kun je er voor zorgen dat water optimaal geborgen wordt op de kavel. Dit water kan op vraag van het gebouw en het groen naar de juiste locatie gepompt worden. Dit kan enerzijds zijn om te bergen voor droge periodes of om direct gebruikt te worden. Zo maak je optimaal gebruik van het hemelwater. Ook tijdens die ene spaarzame bui in de zomer!

Meer weten over waterbeheer?

Neem contact op met onze adviseur Feiko-Jan Zuidema via fzuidema@ginkelgroep.nl